top of page
עיצוב קליפות קרמיקה דקורטיביות

השלם שבשבר

כלי קרמיקה עבודת יד, כל כלי הוא סיפור יחיד ומיוחד

אני אוהבת לבחון את גבולות החומר והשריפה, אני מותחת את החימר על גבי תבניות ומדקקת עד לידי קליפה דקה של מילימטרים בודדים. החימר שנכנע ונשבר יוצר סדקים ושברים שמפיחים בכלי נשמה.. עכשיו הוא ייחודי והוא רק שלך לאף אחד אין בדיוק כזה..

הוא יפה על שבריו וחוזקותיו.​ קצת כמוני ובזכות הפריחה שלי כעצמאית עם מגבלות,

הכלי יפה ומושלם כמו שהוא - והוא תזכורת גם עבורך להסיר את הקליפות ולזהור דרך השברים!

    bottom of page